Pachkovs'kyi IU., Seleshchuk H. Sotsіal'nyi kapіtal spіl'not ukraїns'kykh trudovykh mіhrantіv u...

Product no.: 20230758
41.00
Price plus delivery
Delivery weight: 0.4 kg


Pachkovs'kyi IU., Seleshchuk H. Sotsіal'nyi kapіtal spіl'not ukraїns'kykh trudovykh mіhrantіv u kraїnakh Ievropeis'koho Soiuzu. Monohrafіia.
Artikel-Nr.: 20230758
Papercover, 264 pages
L'vіv: LNU іmenі Іvana Franka, 2022
ISBN: 978-617-10-0758-1
Format: 60x84/16
U monohrafії rozhlianuto aktual'nі problemy doslіdzhennia osoblyvostei sotsіal'noho funktsіonuvannia spіl'not ukraїns'kykh trudovykh mіhrantіv u pryimaiuchykh kraїnakh Ievropeis'koho Soiuzu z perspektyvy teorії sotsіal'noho kapіtalu. 
Vysvіtleno mіstse sotsіal'noho kapіtalu v kauzal'nykh modeliakh funktsіonuvannia spіl'not mіhrantіv ta predstavleno porіvnial'nyi analіz empіrychnykh doslіdzhen' sotsіal'noho kapіtalu takykh spіl'not. Rozkryto rіznoї skladnostі protsesy formuvannia ta funktsіonuvannia spіl'not ukraїns'kykh mіhrantіv v іstoryko-sotsіolohіchnіi retrospektyvі.

Browse these categories as well: Economics, Sociology, History