Law


Display per page
Sort by

Kovalenko B. Pryncypy sluzhbovogo prava Ukrai'ny.

Product no.: 20220538

38.00 *
Delivery weight: 0.3 kg

Tytarenko M. Stymuly u sluzhbovomu pravi Ukrai'ny: Pytannja teorii' ta praktyky.

Product no.: 20220540

31.00 *
Delivery weight: 0.3 kg

Guculjak V., Kljujeva Je. Ukrajins'ke ta mizhnarodne mors'ke pravo.

Product no.: 20220557

35.00 *
Delivery weight: 0.3 kg

Aktual'ni pytannja sudovoji ekspertologiji, kryminalistyky ta kryminal'nogo procesu.

Product no.: 20220558

39.00 *
Delivery weight: 0.6 kg

Korotiuk O., Korotiuk M. Rezhym voiennoho stanu: Pravove rehuliuvannia.

Product no.: 20221269

27.00 *
Delivery weight: 0.2 kg

Tertyshnyk V. Konstytutsіia Ukraїny. Naukovo-praktychnyi komentar.

Product no.: 20221274

102.00 *
Delivery weight: 1 kg

Paska B. Sudovyj proces Valentyna Moroza. Rozsekrecheni materialy.

Product no.: 20220569

49.00 *
Delivery weight: 1 kg

Podatkovyi kodeks Ukraїny.

Product no.: 20221276

48.00 *
Delivery weight: 0.7 kg

Zahal'nі pytannia rozumіnnia і zastosuvannia praktyky IESPL. Tom 1.

Product no.: 20221277

44.00 *
Delivery weight: 0.3 kg

Sіmeinyi kodeks Ukraїny. Naukovo-praktychnyi komentar.

Product no.: 20221279

81.00 *
Delivery weight: 0.8 kg
* Prices plus delivery