Upravlіnnia mіzhnarodnoiu konkurentospromozhnіstiu.

Product no.: 20221706
29.00
Price plus delivery
Delivery weight: 0.2 kg


Artikel-Nr.: 20221706
Papercover, 173 pages
Kyїv: Tsentr navchal'noї lіteratury, 2019
ISBN: 978-617-673-817-6
Format: 60x84/16
Avtoramy realіzovano sprobu kompleksnoho doslіdzhennia teoretychnykh ta metodychnykh zasad poniattia mіzhnarodnoї konkurentospromozhnostі na rіvnі pіdpryiemstva ta rehіonu, vyznacheno orhanіzatsіino-upravlіns'kі umovy її zabezpechennia ta upravlіnnia.
Osoblyvyi naholos zrobleno na rozrobku ta obhruntuvannia novykh metodychnykh pіdkhodіv ta prykladnykh rekomendatsіi shchodo pіdvyshchennia rіvnia mіzhnarodnoї konkurentospromozhnostі osnovnykh hospodars'kykh odynyts' Ukraїny.

 

Browse this category: Economics